Що таке пожежно-технічний мінімум - Вогнеборець Плюс

Що таке пожежно-технічний мінімум - Вогнеборець Плюс

Пожежно-технічний мінімум – це особливе профільне навчання осіб, трудова діяльність яких прямо чи опосередковано пов’язана з підвищеною пожежною чи вибуховою небезпекою. Пожежно-технічний мінімум є складовою загальної програми вивчення заходів протипожежної безпеки та спрямований на покращення рівня обізнаності та практичних навичок та умінь співробітників.

Проведення пожежно-технічного мінімуму для наступних категорій осіб є обов’язковою вимогою законодавства: електрогазозварювальники; електрики, що залучаються до робіт з електроустановками або іншим аналогічним обладнанням, що перебуває під напругою; працівники, робоче місце яких знаходиться у будинках (цехах) класів пожежної небезпеки А, Б, В;
співробітники, виконання трудових обов’язків яких потребує постійного чи тимчасового перебування у будинках класів пожежної небезпеки А, Б, В; співробітники, які керують або обслуговують машини/обладнання, в якому задіяні горючі, легкозаймисті речовини та матеріали; співробітники складів, у яких зберігаються небезпечні речовини, рідини чи устаткування; інші категорії працівників, праця яких потребує поглиблених знань у сфері дотримання протипожежних вимог та забезпечення охорони праці.

Регуляторний нормативний акт, який містить вимоги та правила організації протипожежного мінімуму – Типове положення МНС України про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України № 368. Цей документ втратив чинність на підставі відповідного наказу МВС « Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України від 29.09.2003 № 368» від 29.09.2014 № 1005.

Іншого акта на заміну зазначеного Типового положення на даний момент досі не видано. У зв’язку з цим для розробки програм індивідуальних протипожежних навчань та атестації знань з пожежно-технічного мінімуму роботодавець може використовувати норми Типового положення як загальні рекомендації, а також керуватися нормами таких чинних законодавчих актів:

  • Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-VI;
  • постанову КМУ “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” від 26.06.2013 № 444;
  • наказ МВС “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” від 30.12.2014 № 1417;
  • наказ МВС “Про порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання” від 11.09.2014 № 935;
  • наказ МНС “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення” від 29.09.2012 № 1037.

Компанія “Вогнеборець Плюс” проводить навчання пожежно-технічного мінімуму з видачею відповідного посвідчення.

З усіх питань звертайтеся за телефоном +38097 197 99 83 або пишіть на Email: vogneboretc@gmail.com.